Move to the text

2019

Molding of The Present Situation of Ceramic Art Form consisting of the clay ishoken

2019-02-16
The Present Situation of Ceramic Art Form consisting of the clay partXVI
 | A period: 2019. 2.16 sat-3.31 sun
 
 | Artist
Hiroshi Aoki, Yuri Ogino, Ko Kaikawa, Hirotaka Kato, Yoshiyasu Kato,
Kozo Takeuchi, Yoko Tanaka, Makiko Nagai, Yuko Matsumoto
 
■Talk session "molding of ishoken"
■A coordinator: Harumi Nakashima (Tajimi City Pottery Design and Technical Center's director)
■A panelist: Tomonari Kato (the 38th), Tomoko Kawakami (the 19th), Masato Komai (the 46th), Hiroshi Sakai (the 26th)
Makiko Nagai
Makiko Nagai
Yuri Ogino
Yuri Ogino
Yoshiyasu Kato
Yoshiyasu Kato
Hirotaka Kato
Hirotaka Kato
Ko Kaikawa
Ko Kaikawa
Yuko Matsumoto
Yuko Matsumoto
Hiroshi Aoki
Hiroshi Aoki
Kozo Takeuchi
Kozo Takeuchi
Yoko Tanaka
Yoko Tanaka
Back to TOP