Move to the text

2019

The The Present Situation of Ceramic Art Mainly Ushida collection 2019 summer

2019-07-13
The Present Situation of Ceramic Art Form consisting of the clay partXVI
 | A period: 2019. 7.13 sat-8.12 mon
 
 | Artist:
Takashi Ikura, Tsubusa Kato, Tomoko Kawakami, Hiroshi Sakai, Tetsu Suzuki, Mio Takatsu, Harumi Nakashima, Kei Wakao
Venue scenery 1
Venue scenery 1
Back to TOP