Move to the text

2006

UTSUWA exhibition of the porcelain

2006-07-16
UTSUWA exhibition of the porcelain
I display 12 works producing with the porcelain.
A period: 2006.7.16(sun) - 8.13 (sun)

■Artist
Ryota Aoki
Hideto Ito
Hitoka Kato
Kentaro Kawabata
Hiromi Omichi
Kazuya Takahashi
Tamba Shigeyuki
Akio Niisato
Tomoka Hayashi
Fuku Fukumoto
Takayuki Furukawa
Seiko Wakasugi
Back to TOP