Move to the text

2011

Japanese X Faenza The Present Situation of Ceramic Art

2011-10-08
Japanese X Faenza The Present Situation of Ceramic Art
An "international ceramics Festival MINO" support special event.
As a patrol exhibition of the Italian Cultural Center, I introduced the authoritative work of the Japanese prize winner of "the Faenza international Ceramic art exhibition" globally.
A period: 2011.10.8(sat) - 11.6 (sun)
 
■Artist
Yusuke Aida
Yoshinori Akazawa
Yo Akiyama
Takako Araki
Hiroshi Ikehata
Hiromi Itabashi
Yoshiji Ito
Keiko Iwanaga
荢modatesaku
Nobuyuki Ogawa
kajitani*
Enryu Kanou
Tomoya Kato
Tomoko Kawakami
Eiko Kishi
Kenji Kuse
Tomoko Sakumoto
Junko Shimomura
shinnai*nen
Eri Dewa
Hideo Torazawa
Kazuhito Nagasawa
Jun Nishida
Kanko Nishiyama
Tomoko Nishimura
Kenichi Harayama
Shigeju Hayashi
Yasuo Hayashi
Satoshi Hirai
Sueharu Fukami
Kazumasu Nimura
Katsuyo Maeda 
Yuriko Matsuda
Isamu Miura
Kimiyo Mishima
Kyusetsu Miwa
Mutsuo Yanagihara
Munemi Yorigami
Morihiro Wada
 
■Symposium
With "the expression in the Ceramic"
■Symposium coordinator
Masahiro Karasawa (National Museum of Modern Art, Tokyo industrial arts section manager)
■Panelist
Sueharu Fukami, Tomoya Kato, Eri Dewa (artist)
Back to TOP